ساندویچ پانل

از مواد پلی یورتان ها در تولید مواد عایق با عملکرد و کارایی بالا استفاده می شود که علاوه بر خواص عایق بودن دارای ویژگی های از قبیل سبک و بادوام بودن می باشد و در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

هر دو فوم های پلی یورتان (PUR) و فومهای پلی ایزوسیانورات (PIR) از واکنش دو جز، ایزوسیانات (MDI) و پلی یول تولید می شوند. در تولید PIR علاوه بر رعایت نسبت پلی ال باایزو سیانات در حضور کاتالیست ها از مقدار زیادی ایزوسیانات استفاده میگردد که در این حالت با واکنش جانبی ایزوسیانات های اضافی با یکدیگر روبرو هستیم.

به دلیل ساختار سلول بسته ، PUR و PIR هر دو از ویژگی های عایق حرارتی بسیار خوبی برخوردار هستند. پلی یورتان فوم سخت، ضریب حرارتی (عامل عایق حرارتی) بسیار بهتری نسبت به سایر مواد عایق حرارتی ارائه می دهد. عملکرد بالای عایق حرارتی پلی یورتان سخت (PUR / PIR) باعث کاهش هزینه های گرمایشی و کاهش انتشار CO2 از منابع مورد استفاده برای تولید گرما می شود.
صنایع شیمی مرداس ایرانیان سیستم هایی را ارائه می دهد که در تولید ساندویچ پانل مورد استفاده قرار می گیرند ، ویژگی های مختلف را با توجه به نیاز نشان می دهند و از نظر تعداد اجزا ، خواسته های مختلف را برآورده می کنند. سیستم هایی با قابلیت احتراق B1 ، B2 و B3 طبق استاندارد DIN 4102 و دارای تراکم 44-25 کیلوگرم بر مترمکعب برای اعمال بین فلز ، غشا metal فلز (PVC-TPU) استفاده شده در پوشش سقف و نمای جلو ی ساختمان مانند کارخانه ها ، مراکز خرید ، انبارهای اتاق سرد ، پیش ساخته و غیره