اسپری

فوم اسپری PUR / PIR
فوم اسپری پلی اورتان یک سیستم پلی اورتان سریع پخت است که با دستگاه های پاشش فوم فشار بالا اعمال می شود. برای عایق های حرارتی ، این سیستم معمولاً در محدوده 2.5 – 3 سانتی متر اسپری می شودو نسبت آن به صورت حجمی 1: 1 می باشد.

این مواد با توجه به انواع مختلف محصول دارای مقاومت فشاری ، هدایت حرارتی و دانسیته آزاد متفاوت هستند. بسته به ساختار فوم، فوم های اسپری پلی یورتان سلول بسته یا بازدر دسترس همی باشد.
ضریب هدایت حرارتی فوم های پلی اورتان سلول بسته کمتر از فوم های پلی اورتان سلول باز بوده و محصولات این شرکت با توجه به عدم استفاده از گازهای مخرب محیط زیست از قبیل CFC ,HCFC سازگار با محیط زیست میباشد.
موارد کاربرد اسپری پلی یورتان:
• سقف و دیواره کارخانجات
• صنایع کشتی سازی
• مرغداریها و دامداریها
• سردخانه ها و گرمخانه ها
• خطوط لوله